KVKK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

Unvanı: Vizyon Koleji Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Vizyon Koleji)

Posta adresi: Bahçeşehir 2. Kısım Deniz Cad. Yenibahar Sok. No:1 Başakşehir/İSTANBUL

E-posta adresi: ik@vizyonkoleji.k12.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: vizyonkoleji@hs06.kep.tr

Telefon numarası: 444 89 96

İnternet adresi: www.kariyer.vizyonkoleji.k12.tr

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Aşağıda belirtilen kişisel veriler:

 • kimlik
 • iletişim
 • özlük
 • işlem güvenliği
 • mesleki deneyim
 • sağlık bilgileri
 • alışkanlıklar
 • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri

aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle:

 • internet sitesi
 • telefon görüşmesi
 • e-posta

aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • açık rızanın alınması
 • sözleşmenin kurulması / ifası
 • hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • veri sorumlusunun meşru menfaati

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK'NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak; başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz veya mobil imza ile iletmeniz veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.